Thành phố Bắc Kạn biểu dương người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Hiện nay, toàn thành phố  có 4.250 hội viên NCT, trong đó có 3.832 hội viên người cao tuổi chiếm trên 90% sinh hoạt ở 126 chi hội. Xác định tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, các cấp hội NCT thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phát huy vai trò “Tuổi cao gương sáng”, tích cực đóng góp trí tuệ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở. Hiện nay, toàn thành phố có hơn 270 hội viên NCT trực tiếp tham gia công tác xã hội, trong đó nhiều người được nhân dân tín nhiệm bầu giữ các chức vụ trong tổ chức đảng, chính quyền, các đoàn thể, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư… Hưởng ứng phong trào thi đua người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi do Trung ương Hội người cao tuổi Việt Vam phát động, thành phố Bắc Kạn có 17 hộ gia đình người cao tuổi được tôn vinh làm kinh tế giỏi mỗi năm thu nhập từ 100 đến 200 triệu đồng.Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, Người cao tuổi đã động viên gia đình, vận động nhân dân ở khu dân cư tham gia hiến đất làm đường thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới…