Thành phố Bắc Kạn bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho cán bộ, giáo viên

 Từ ngày 23- 25/8/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn mở 03 lớp bồi dưỡng chính trị hè cho hơn 600 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Huế- Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn  triển khai các chuyên đề tại hội nghị.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được truyền đạt về một số vấn đề như: Nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Tiếp tục học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành; Tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2022; Những vấn đề kinh tế – xã hội ở địa phương và Nghị quyết Đại hội, chương trình hành động, kế hoạch của Đảng bộ thành phố. Những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ, nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch năm học mới của ngành Giáo dục và Đào tạo.

Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục thành phố trong nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, nghiệp vụ; từ đó cụ thể hóa và vận dụng vào công tác quản lý, chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết thúc Hội nghị bồi dưỡng, các học viên thực hiện việc viết bài thu hoạch theo quy định./.

                        Hoàng Thạc