Thành phố Bắc Kạn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở

Sáng 28/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Kạn phối hợp Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2021 cho cán bộ chuyên trách MTTQ các xã, phường và  117 Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố. Dự và lên lớp có đồng chí Ma Nhật Hoài – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bắc Kạn; Đặng Văn Lê – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã nghe hướng dẫn một số nội dung trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại địa phương trong giai đoạn hiện nay; hướng dẫn công tác giám sát cán bộ, đảng viên trên địa bàn; kỹ năng tuyên truyền của cán bộ làm công tác Mặt trận.

Phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận, đồng chí Đặng Văn Lê -Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn nhấn mạnh: Những nội dung tập huấn trên là những nhiệm vụ trọng tâm hết sức quan trọng của cán bộ làm công tác mặt trận. Đề nghị mỗi học viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, nghiên cứu để hiểu rõ, nắm vững kiến thức, vận dụng hiệu quả trong quá trình công tác và đời sống xã hội, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận các cấp trong thời gian tới.

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị thêm những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ để giúp các học viên có thể vận dụng vào thực tiễn trong hoạt động công tác Mặt trận, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Hoàng Thạc