Thành phố Bắc Kạn chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2018

Trong đó, Thành phố Bắc Kạn tăng cường các biện pháp dự phòng tích cực và chủ động, phát hiện kịp thời, bao vây, khống chế và quản lý dịch, không để dịch lớn xảy ra và lan rộng, hạn chế biến chứng nặng và không có tử vong do dịch bệnh gây ra. Chủ động dự báo và phát hiện sớm ca bệnh đầu tiên, bao vây và xử lý kịp thời không để dịch lan rộng, đặc biệt đối với các dịch bệnh nguy hiểm như: Dịch cúm A(H5N1), (H7N1), bệnh dại, dịch bệnh phát sinh theo mùa, sau thiên tai, thảm họa, bão lũ, … Áp dụng các biện pháp dự phòng đặc hiệu, không đặc hiệu, từng bước khống chế và quản lý các bệnh truyền nhiễm gây dịch một cách chủ động và hiệu quả. Tăng cường tuyên truyền về các biện pháp vệ sinh môi trường, nâng cao sức khỏe, từng bước nâng cao kiến thức và thực hành của người dân về phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Huy động sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị, xã hội và cộng đồng vào công tác phòng, chống dịch bệnh.Tăng cường năng lực, kỹ năng hệ thống giám sát và kiểm soát dịch bệnh từ thành phố đến xã, phường đáp ứng kịp thời các biện pháp phòng chống dịch. Đảm bảo đủ kinh phí, thuốc, vật tư, hoá chất, dụng cụ, phương tiện và các trang thiết bị phòng chống dịch để ứng phó kịp thời khi dịch xảy ra. Cấp cứu điều trị người bệnh kịp thời, hạn chế thấp nhất biến chứng nặng, tử vong do dịch.

Tăng cường phối hợp liên ngành Y tế, Kinh tế, Quản lý thị trường, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, và các đơn vị liên quan triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trên người, bệnh từ động vật lây truyền sang người, phòng chống buôn lậu gia cầm, gia súc, các sản phẩm từ gia cầm, gia súc không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp phòng, chống các loại bệnh dịch theo mùa, vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường…Phát động “Phong trào vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân” nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống dịch và cải thiện sức khỏe.