Thành phố Bắc Kạn chủ động phòng trừ sâu ong hại cây mỡ

Dự kiến khoảng từ 13 đến ngày 15/02/2017, sâu ong sẽ vũ hóa và đẻ trứng, khoảng cuối tháng 02 sâu non nở, sâu sẽ gây hại mạnh và ăn trụi lá cây mỡ vào tháng 3, nếu không được phòng trừ kịp thời gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh trưởng phát triển của cây, đặc biệt có thể gây chết những cây tuổi nhỏ.

Trước tình hình sâu bệnh hại, UBND thành phố yêu cầu UBND các xã, phường chỉ đạo cán bộ phụ trách Nông lâm nghiệp tuyên truyền, đôn đốc các chủ rừng thường xuyên kiểm tra rừng mỡ của gia đình, phát hiện kịp thời và thực hiện ngay các biện pháp phòng trừ sâu ong hại cây mỡ theo hướng dẫn của Trạm TT&BVTV thành phố. Phòng Kinh tế, Trạm TT&BVTV kiểm tra, theo dõi diễn biến của sâu ong hại cây mỡ. Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật phòng trừ sâu ong hại cây mỡ cho các chủ rừng thực hiện các biện pháp phòng trừ. Tổng hợp diễn biến tình hình sâu ong hại cây mỡ và công tác phòng trừ, diện tích rừng mỡ bị nhiễm sâu ong của các xã, phường báo cáo UBND thành phố để chỉ đạo kịp thời. Các tổ chức hội, đoàn thể của thành phố: Hội nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên tuyên truyền vận động các hội viên, đoàn viên tích cực thực hiện phòng trừ sâu ong hại cây mỡ đạt hiệu quả. Phát động phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên, đoàn viên ra quân hỗ trợ các xã, phường có dịch diệt trừ sâu ong./.