Thành phố Bắc Kạn chú trọng quan tâm chăm sóc gia đình chính sách, người có công

Song song với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, nỗ lực xây dựng đô thị  xanh, sạch đẹp. Thành phố Bắc Kạn đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với mục tiêu đảm bảo 100% người có công và thân nhân của người có công trên địa bàn được hưởng đầy đủ quyền lợi về các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Năm 2020, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp, công tác thực hiện chính sách người có công trên địa bàn tiếp tục được Đảng, chính quyền các cấp từ thành phố đến cơ sở quan tâm thực hiện nghiêm túc. Công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các đối tượng chính sách, người có công được triển khai kịp thời, tạo được niềm tin tưởng, phấn khởi trong nhân dân.

Trong công tác chỉ đạo điều hành, ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn đã ban hành và triển khai các văn bản chỉ đạo xã, phường tổ chức thực hiện chính sách đối với người có công như: Kế hoạch thực hiện công tác chăm sóc người có công; Kế hoạch vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa;  Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020) và nhiều văn bản khác nhằm triển khai sâu, rộng phong trào “Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng”…Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng các chính sách ưu đãi đối với người có công để nâng cao nhận thức trong Nhân dân về tầm quan trọng của công tác chăm sóc người có công.

Kết quả, việc triển khai thực hiện các chế độ cho người có công, thân nhân người có công được đảm bảo chu đáo. Công tác quản lý hồ sơ, theo dõi đối tượng được thực hiện khoa học. Đời sống của gia đình người có công ngày càng được cải thiện, nâng cao. Có nhiều hộ gia đình làm ăn đạt loại khá, giàu; bản thân người có công cơ bản gương mẫu, nhiệt tình, có trách nhiệm với gia đình và xã hội; không có người có công vi phạm pháp luật. Thành phố quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động tri ân tới các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng. Vào các dịp Lễ, Tết trong năm, thành lập các đoàn đến thăm hỏi, động viên bằng cả vật chất lẫn tinh thần. Từ đó giúp các gia đình chính sách, người có công với cách mạng vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tính đến hết tháng 11/2020, các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã  tham gia ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp thành phố với tổng số tiền trên 31 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác, UBND thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với UBND 08 xã, phường rà soát những hộ người có công có khó khăn về nhà ở. Trong năm 2020, hỗ trợ 04 gia đình người có công thuộc hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền là 45 triệu đồng…Thực hiện hỗ trợ cho 938 người là đối tượng bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19 với số tiền chi trả là 01 tỷ 402 triệu đồng. Chi trả cho 226 hộ  nghèo và 203 hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19 với tổng số tiền là 861 triệu đồng.

Cùng với đó, phòng Lao động TB & XH  thành phố tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các xã, phường phối hợp thực hiện tốt công tác xác nhận hồ sơ người có công; xét duyệt hồ sơ và giải quyết chế độ đối với người có công với cách mạng; giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với người tham gia kháng chiến; thực hiện công tác chi trả trợ cấp hàng tháng và một lần đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng thời gian quy định theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Trong năm 2020 đã thực hiện chi trả cho người có công và thân nhân người có công trên địa bàn (trong đó hưởng trợ cấp hàng tháng là  660 người).

Đối với công tác chăm sóc sức khỏe cho người có công, Thành phố đã quan tâm thực hiện tốt chế độ điều dưỡng đối với người có công và thân nhân người có công, đảm bảo 100% người có công và thân nhân người có công đủ điều kiện đều được thực hiện theo chính sách, chế độ và nguyện vọng. Trong năm, địa phương có 189 người có công đi điều dưỡng tập trung (đợt 1,2,3,4,5) tại Trung tâm điều dưỡng theo kế hoạch của tỉnh Bắc Kạn. Thực hiện chi trả điều dưỡng tại gia đình cho 42 người. Mặt khác, công tác hướng dẫn, phối hợp lập danh sách người có công, thân nhân người có công được cấp Bảo hiểm y tế trên địa bàn được thành phố hết sức quan tâm, chú trọng. Hàng năm, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với BHXH thành phố, UBND các xã, phường rà soát, lập danh sách báo tăng, giảm thẻ BHYT cho người có công, Quân nhân, TNXP đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Đặc biệt, hoạt động gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình có công, tổ chức các đoàn đại biểu đi thắp hương, viếng các anh hùng liệt sĩ đã trở thành hoạt động tri ân không thể thiếu của các cấp, các ngành, các đoàn thể, và nhân dân trong các  dịp ngày lễ kỷ niệm, ngày Tết nguyên đán, ngày thương binh liệt sỹ 27/7.

Hiện nay, các hoạt động chăm sóc gia đình chính sách, người có công trên địa bàn được diễn ra thường xuyên từ thành phố đến cơ sở. Trở thành nhiệm vụ quan trọng  của chính quyền các cấp và của cả xã hội nhằm ghi nhớ công ơn to lớn của của các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ Quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thông qua các hoạt động thiết thực chăm sóc người có công, chăm lo cho gia đình chính sách trên địa bàn, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người có công và gia đình người có công. Đồng thời, góp phần quan trọng giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” cho lớp lớp các thế hệ trẻ của thành phố Bắc Kạn./.

Minh Cường