Thành phố Bắc Kạn chuẩn bị cho tết trồng cây năm 2022

Chiều ngày 24/1, Đồng chí Nguyễn Duy Diệp – Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì họp thống nhất kế hoạch tổ chức  thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022 gắn với Chương trình “Trồng một tỷ cây xanh”.

Đồng chí Nguyễn Duy Diệp – Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban chuyên môn chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ buổi Lễ phát động “Tết trồng cây”.

Theo Kế hoạch, thời gian tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022 gắn với Chương trình “Trồng một tỷ cây xanh” vào sáng ngày 08/02/2022( tức ngày 08 tháng Giêng năm Nhâm Dần), tại Khu lâm viên Tỉnh ủy, tổ 2, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn với tổng số hơn 300 cây. Trong đó, hơn 200 cây Thông mã vĩ, 100 cây Lát.

Để “Tết trồng cây” đạt hiệu quả cao, đồng chí Nguyễn Duy Diệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường triển khai các hoạt động trồng cây phù hợp với điều kiện của địa phương. Phát huy truyền thống tốt đẹp về “Tết trồng cây” trong dịp đón chào năm mới Xuân Nhâm Dần năm 2022; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong việc trồng cây xanh, bảo vệ và phát triển rừng.

Qua hoạt động này nhằm tuyên truyền sâu rộng để các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức và Nhân dân trên địa bàn thành phố nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và lợi ích của “Tết trồng cây; từ đó tạo được phong trào trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; động viên sự tham gia của toàn xã hội chung sức đồng lòng tham gia trồng cây, trồng rừng. /.

Minh Cường