Thành phố Bắc Kạn: chuẩn bị chu đáo cho ngày hội tuyển quân 2016

Năm nay,Thành phố Bắc Kạn có 62 công dân nhập ngũ. Chất lượng công dân nhập ngũ tốt, đảm bảo các tiêu chí đạt ra theo Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015. Đến thời điểm này, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã phường tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý số lượng thanh niên nhập ngũ. . các thanh niên nhập ngũ năm 2016 đã được địa phương tạo điều kiện tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Hiện nay các đơn vị có công dân nhập ngũ đã thực hiện tổ chức các hoạt động gặp mặt, nói chuyện về tuyền thống cách mạng động viên, thăm hỏi tặng quà thanh niên nhập ngũ ngay tại cơ sở vui tươi, an toàn tiết kiệm. Các hoạt động tuyên truyền về công tác tuyển quân tiếp tục được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức. Năm nay, lễ giao nhận quân của thành phố Bắc Kạn tiếp tục được tổ chức tại Sân thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Kạn, Trước lễ giao nhận quân 2016, các đơn vị đang cố gắng hoàn tất các nội dung về sân bãi, trang trí khánh tiết đảm bảo cho ngày hội tòng quân của thành phố diễn ra trang trọng, an toàn theo kế hoạch đề ra.