Thành phố Bắc Kạn chung tay xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua thực hiện phong trào “Chung sức xây dựng xây dựng nông thôn mới tại xã Dương Quang. Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các Ban, ngành, đoàn thể Công an thành phố cùng đông đảo cán bộ, đảng viên các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân Thành phố Bắc Kạn tham gia ủng hộ đóng góp gần 100 triệu đồng. Trong đó gần 60 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn, 40 triệu đồng hỗ trợ làm nhà ở cho gia đình ông Hạ Đình Luận, ở thôn Nà Cưởm, xã Dương Quang. Tại buổi Lễ ra quân, các đại biểu đã chia thành nhiều tổ đến các thôn, bản ở xã Dương Quang dọn dẹp rác thải, vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, đổ bê tông 140m  đường giao thông tại thôn Nà Cưởm. Anh Trần Cát Tuyển, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn  Tham gia buổi ra quân hôm nay các đoàn viên, thanh niên đều rất nhiệt tình hưởng ứng, với mục tiêu xã Dương Quang năm nay đạt được 2 tiêu chí trong năm 2018.

Đến thời điểm này, xã Dương Quang đã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới. Xã phấn đấu đến cuối năm 2018 đạt thêm 02 tiêu chí về Y tế, tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm. Trong đó,  tiếp tục duy trì 14 tiêu chí đã đạt và có ít nhất 1 thôn đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm.

Năm nay, nguồn kinh phí TP. Bắc Kạn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là gần 11 tỷ đồng. Các phong trào thi đua như “Bắc Kạn chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”… được triển khai đến các thôn, tổ, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện theo hướng thiết thực, nhằm đổi mới tư duy, cách thức sản xuất, nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống văn hóa, thay đổi nếp sống, phong tục tập quán, xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực nông thôn. Bà Lâm Thị Trinh, Bí thư chi bộ thôn Nà Cưởm, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn: “ Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chúng tôi cũng triển khai đến từng hộ gia đình, tại các buổi họp tổ chúng tôi cũng tuyên truyền cho mọi người hiểu…cùng nhau tham gia đóng góp chung tay xây dựng nông thôn mới”

              Với mục tiêu của Chương trình xây dựng nông thôn mới là từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thực tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, theo hướng xã hội chủ nghĩa.

Thành phố Bắc Kạn đã và đang  nỗ lực, tập trung các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả chương trinh xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng số tiêu chí đạt chuẩn./.