Thành phố Bắc Kạn có 03 phường công bố hết dịch tả lợn châu Phi

Nhờ sự quyết liệt phòng chống, đến nay 03 phường là  Đức Xuân, Phùng Chí Kiên và phường Nguyễn Thị Minh Khai đã công bố hết bệnh Dịch tả lợn châu Phi.

Tính đến ngày 11tháng 6 năm 2019, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 8/8 xã, phường  của thành phố Bắc Kạn với 71 thôn, tổ có dịch. Tổng số lợn chết và tiêu hủy là trên 2.300 con, tương ứng với hơn 115 tấn lợn hơi của trên 290 hộ chăn nuôi. Để phòng chống dịch, công tác tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi và môi trường được thực hiện theo 3 đợt với tổng lượng thuốc sát trùng đã phun là 2,5 tấn.