Thành phố Bắc Kạn có 16 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi

Trong đó 16 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi cho thu nhập trên 80 triệu đồng/năm Mô hình chăn nuôi lợn thịt, khắc bia bộ làm tiểu và trồng hoa của đoàn viên  Phạm Thị Hợp – tổ giao Lâm, phường Huyền Tụng; Mô hình khung nhôm cửa kính xen hoa cửa sắt của  đoàn viên Bạch Văn Hòa – tổ 4 phường Phùng Chí Kiên; Mô hình chế biến các sản phẩm từ gỗ, chăn nuôi và trồng cây ăn quả của đoàn viên Trịnh Đình Sỹ – thôn Nà Kẹn, xã Nông Thượng; Mô hình Trồng cây cam, quýt của đoàn viên  Nguyễn Minh Khiêm – thôn Nà Chuông; xã Nông Thượng, Mô hình trồng rau màu với 2.000m2, trồng 2.000 cây keo, 200 cây quýt  của đoàn viên  Triệu Thị Hạnh – thôn Nà Bản xã Nông Thượng, Mô hình kinh doanh dịch vụ xay sát, kết hợp chăn nuôi lợn, bán thuốc thú y và cung ứng phân bón sản xuất nông lâm nghiệp của đoàn viên Nguyễn Văn Đạt – phường Xuất Hóa.…Phong trào thi đua phát triển kinh tế đang lan rộng tại hầu hết các địa phương của thành phố Bắc Kạn.

Đây là tín hiệu rất đáng mừng, phản ánh hiệu quả từ những đổi mới trong cơ chế chính sách mà các cấp, ngành, đoàn thể đem lại cho thanh niên nói riêng, người dân nói chung. Các mô hình phát triển kinh tế thành công của giới trẻ còn giúp giải quyết việc làm cho nhiều người lao động. Góp phần tăng cường thu hút, đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh; tham gia đắc lực vào việc thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.