Thành phố Bắc Kạn có 67 cơ sở đạt chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

Qua tiến hành kiểm tra nhìn chung người sản xuất, kinh doanh chế biến thực phẩm hầu hết đã được trang bị những kiến thức cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện bộ hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định, các chủ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đã tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn kiểm tra làm nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch đề ra.

Trong tổng số 123 cơ sở được kiểm tra có 67 cơ sở đạt tiêu chuẩn VSATTP bằng 54,4%. Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP thành phố Bắc Kạn đã tiến hành nhắc nhở 54 cở sở vi phạm và xử phạt 02 cơ sở vi phạm với tổng số tiền 1.350.000 đồng. Chủ yếu vi phạm về không thực hiện khám sức khỏe định kỳ theo quy định và  dùng hàng quá hạn sử dụng.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP thành phố đã tổ chức lễ phát động tháng hành động vì chất lượng VSATTP với gần 1000 người tham gia, tổ chức tuyên truyền cổ động và diễu hành bằng xe ô tô và 25 xe gắn máy với số lượng 50 đoàn viên thanh niên tham gia. Tuyên truyền bằng khẩu hiệu băng zôn gồm 20 cái, thực hiện phát 200 tờ rơi, tuyên truyền lồng ghép 59 buổi cho hơn 6.500 lượt người nghe và xác nhận kiến thức VSATTP được 12 lớp với 550 người tham gia. Với sự quyết tâm vào cuộc của các đơn vị, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành cùng với sự tham gia tích cực của người sản xuất, người tiêu dùng có trách nhiệm, tin tưởng rằng công tác VSATTP sẽ có sự chuyển biến rõ rệt góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân trong thời gian tới.