Thành phố Bắc Kạn có hơn 9.500 học sinh về nghỉ hè tại địa phương

Việc bàn giao học sinh về nghỉ hè được các nhà trường thực hiện nghiêm túc. Nội dung bàn giao đều nêu rõ trách nhiệm của gia đình, nhà trường và địa phương trong việc quản lý, giáo dục và tổ chức các hoạt động cho học sinh trong hè.

Theo đó, trong dịp nghỉ hè, các đơn vị, trường học tiếp tục tận dụng sân chơi, sân tập, lớp học trong khuôn viên nhà trường để học sinh trong và ngoài nhà trường làm địa điểm sinh hoạt hè, xong phải có nội quy, quy định cụ thể rõ ràng, tránh hư hại cơ sở vật chất và làm ảnh hưởng đến các hoạt động khác trong nhà trường. Phát đủ số lượng phiếu sinh hoạt hè cho học sinh nghỉ hè tại địa phương. Đối với học sinh bậc học THPT nhà trường xây dựng các tiêu chí phù hợp để học sinh rèn luyện. Tuyệt đối không để học sinh tự do không có tổ chức đoàn thể và chính quyền, gia đình quản lý; không để học sinh vi phạm pháp luật, không để xảy ra tai nạn, thương tích, đuối nước… các hoạt động cá nhân tự phát gây ra trong dịp hè.

Thông qua hoạt động này nhằm thực hiện tốt công tác phối hợp giữa nhà trường và địa phương trong quản lý, giáo dục và tổ chức các hoạt động vui chơi bổ ích, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động rèn kỹ năng sống cho học sinh trong thời gian nghỉ hè.