Thành phố Bắc Kạn công bố quyết định thành lập trường trung học cơ sở Đức Xuân

Trường trung học cơ sở Đức Xuân được khởi công xây dựng từ năm 2013 và hoàn thành vào tháng 01 năm 2016, Theo quyết định số 144/QĐ- UBND thành phố Bắc Kạn ban hành thành lập trường THCS Đức Xuân, trường được thành lập đi vào hoạt động giáo dục từ tháng 02 năm 2016. Hiện nay Nhà trường có 12 lớp, với 447 học sinh, được chia làm 4 khối, mỗi khối có 3 lớp, nhà trướng có tổng số 23 cán bộ giáo viên tham quản lý và giảng dạy.

Trường trung học cơ sở Đức Xuân tuy mới đi vào hoạt động, nhưng đã từng bước đi vào nề nếp, với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo./.

Đồng chí Triệu Đức Lân tặng ảnh lưu niệm cho nhà trường