Thành phố Bắc Kạn công nhận 06 thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn Dương Hữu Bường vừa ban hành các Quyết định về việc công nhận 06 thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, gồm thôn Tân Thành, Nà Bản, Khau Cút (xã Nông Thượng); Nà Dì, Bản Pẻn, Nà Ỏi (xã Dương Quang).

Thôn Bản Pẻn, xã Dương Quang nhận Quyết định công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Với mục tiêu tổng quát: “Xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiêp, thương mại và dịch vụ tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiêp, thương mại và dịch vụ”.

Các thôn đã đẩy mạnh phát triển kinh tế, tranh thủ nguồn lực được hỗ trợ, huy động sức dân đầu tư xây dựng các công trình công cộng. Đến nay, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong thôn được nâng lên rõ rệt, an ninh luôn được đảm bảo, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, cụ thể: Tỷ lệ đường giao thông nông thôn được cứng hóa, đi lại thuận tiện đạt 79%; điện, trường học, trạm y tế thường xuyên được nâng cấp, tu sửa phục vụ nhu cầu của người dân, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 trên 38 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,4%; tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt trên 95%; số hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện tốt; an ninh, trật tự xã hội được tăng cường; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; các giá trị văn hóa truyền thống được khôi phục và phát huy./.

           Đặng Tuyết