Thành phố Bắc Kạn: Đại hội điểm hội nông dân phường Nguyễn Thị Minh Khai nhiệm kỳ 2018 -2023

Hội Nông dân phường Nguyễn Thị Minh Khai hiện có 230 hội viên, sinh hoạt ở 17 chi hội. Nhiệm kỳ qua (2012-2018), Hội nông dân phường có trên 220 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh giỏi các cấp. Qua Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Hội đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức 09 lớp tập huấn cho trên 340 hội viên về trồng trọt chăn nuôi, thú y. Vận động hội viên đóng góp nguồn quỹ hỗ trợ nông dân được 117 triệu đồng; triển khai 02 dự án phát triển đàn lợn nái cho 26 hộ vay với số tiền 700 triệu đồng, cùng với các nguồn trên Hội cơ sở đang tín chấp cho 61 hội viên vay từ nguồn vốn NHCSXH là trên 1,5 tỷ đồng. Thực hiện phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã vận động hội viên, nông dân đóng góp xây mới và sửa chữa nhà văn hóa tổ, làm đường với số tiền trên 180 triệu đồng, tham gia nạo vét kênh mương được trên 200 ngày công. Cũng trong nhiệm kỳ qua, Hội đã kết nạp mới được 31 hội viên, các hội viên ngày càng tin tưởng và gắn bó với tổ chức Hội…

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân phường phấn đấu hằng năm có 100% hội viên không mắc tệ nạn xã hội, hàng năm có từ 90-95% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa các cấp; Phối hợp các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho hội viên, vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây tròng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa…

Đại hội đã tín nhiệm bầu 09 đồng chí Ủy viên BCH và bầu Đ/c Phạm Hồng Thúy giữ chức vụ Chủ tịch; Đ/c Cà Xuân Phách giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Nguyễn Thị Minh Khai khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.