Thành phố Bắc Kạn đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ năm 2019

Các công trình thủy lợi trên đều là các đập dâng có quy mô nhỏ, chủ yếu cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất, hệ thống kênh tưới đều là kênh mương nội đồng. Ngay từ đầu vụ xuân năm 2019, UBND thành phố đã chủ động đôn đốc Trạm Quản lý Thủy nông thành phố và UBND các xã, phường (Tổ dùng nước) tập trung kiểm tra nạo vét, phát dọn kênh mương, khơi thông dòng chảy; phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ và các tổ viên của Tổ dùng nước thường xuyên kiểm tra các công trình thủy lợi, theo dõi chặt chẽ diễn biến, tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn để thực hiện điều tiết nước tưới hợp lý. Hiện nay, các công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố đều đảm bảo an toàn, sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra./.