Thành phố Bắc Kạn đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những tháng cuối năm

Ngay từ đầu năm 2017, Ban An toàn giao thông thành phố Bắc Kạn đã ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT đã được các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị – xã hội, Ban ATGT thành phố đã triển khai với đa dạng các hình thức như: Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức tuyên truyền lồng ghép tại các hội nghị; trong các buổi sinh hoạt đoàn thể; sân khấu hóa qua các hội thi “Rung chuông vàng”, “Thanh niên lái xe an toàn”… Cùng với đó, Đội trật tự đô thị thành phố thường xuyên kiểm tra, phát hiện, nhắc nhở các hộ dân sống hai bên đường không tập kết vật liệu, cây, củi, không làm mái che, xây dựng các công trình trong hành lang an toàn giao thông…

Công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự ATGT được các lực lượng chức năng tăng cường thực hiện. Tính Từ 20/12/2016 đến 14/9/2017, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã tổ chức kiểm tra kiểm soát trên 4400 buổi, phát hiện, xử lý 721 trường hợp vi phạm trật tự ATGT; xử phạt trên 660 trường hợp, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 333 triệu đồng; tạm giữ phương tiện 79 trường hợp trong đó 07 xe ô tô, 68 xe mô tô, 04 xe đạp máy; tạm giữ giấy tờ 321 trường hợp; Tước giấy phép lái xe 74 trường hợp.

Theo nhận định của Ban ATGT thành phố, tình hình trật tự ATGT 3 tháng cuối năm sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, dự báo số vụ tai nạn, va chạm giao thông thường xảy ra vào những tháng cuối năm. Để đảm bảo trật tự ATGT, hiện nay các lực lượng chức năng đang tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm; chú trọng bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và hành lang an toàn đường bộ; Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, bám sát Năm an toàn giao thông 2017 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên” với mục tiêu “tính mạng con người là trên hết”.