Thành phố Bắc Kạn dâng hương Đài tưởng niệm

 

Trải qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, cùng với nhân dân cả nước, đã có hàng nghìn người con ưu tú của thành phố Bắc Kạn lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, nhiều người đã anh dũng hi sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn lãnh đạo Thành uỷ – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ thành phố đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, kính báo trước anh linh các liệt sỹ về những kết quả thành phố Bắc Kạn đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nguyện  hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, đoàn kết, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, xây dựng thành phố Bắc Kạn phát triển bền vững. Cùng với đó, huy động các nguồn lực thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống các gia đình thương binh, liệt sỹ, bà mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình có công với cách mạng.

 

Thắp hương tại bia ghi danh các anh hùng liệt sỹ

Ngay sau lễ viếng, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã thắp hương tại  bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.