Thành phố Bắc Kạn đánh giá giữa nhiệm kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

( backancity.gov.vn)- Chiều 11/8, UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội nghị đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Hoàng Hà Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Huế, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

UBND thành phố trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “ Bắc Kạn chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 – 2025

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo. Với chính sách, dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện đã giúp hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo. Trong giai đoạn 2021 – 2023, đã thực hiện giảm được 74 hộ nghèo, vượt 32 hộ nghèo so với KH (từ 2,76% xuống còn 2,33%), bình quân mỗi năm là 0,43%, vượt 0,24% KH.

Tổng số vốn phân bổ thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố là hơn 7,4 tỷ đồng, triển khai đầu tư các dự án, tiểu dự án theo kế hoạch tại các xã, phường. Các địa phương tích cực triển khai thông tin đến công đồng dân cư biết và lựa chọn dự án, mô hình sản xuất phù hợp. Đến nay, thành phố đã phê duyệt và phân bổ kinh phí là hơn 4,2 tỷ đồng, chưa phân bổ là hơn 3,1 tỷ đồng, do chưa có danh mục dự án phát triển sản xuất và không có đối tượng để thực hiện tiểu dự án cải thiện dinh dưỡng;việc phân bổ nguồn kinh phí thực hiện một số tiểu dự án, dự án chưa phù hợp.

Chính sách tín dụng cho hộ nghèo được quan tâm thực hiện. Từ tháng 7/2021 đến 30/6/2023 cho vay hộ nghèo với số tiền 1.975 triệu đồng/42 lượt hộ nghèo vay vốn. Hộ cận nghèo vay số tiền 3.535 triệu đồng/72 lượt hộ vay vốn; về chính sách tạo việc làm đã tập trung tư vấn hướng nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ việc làm cho 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu và hỗ trợ cho 129 lao động, bằng 64,5% KH được kết nối có việc làm thành công. Số người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ năm 2021 đến nay là 85 người, đạt chỉ tiêu giao; số lao động được hỗ trợ tạo việc làm hàng năm trên 500 lao động, đạt so với KH đề ra. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tổ chức đào tạo 15 lớp nghề, với 525 người, trong đó có 30 hộ nghèo, 05 hộ cận nghèo, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,6%. Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở, trong 3 năm hỗ trợ được 10 nhà cho hộ nghèo với số tiền là 654 triệu đồng; MTTQ  thành  phố và các xã, phường đã vận động “Quỹ vì người nghèo” được gần 490 triệu đồng,  hỗ trợ xây mới và sửa chữa được 34 nhà với số tiền trên 530 triệu đồng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được, đồng chí đề nghị trong thời gian tới tiếp tục tuyên truyền về chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước đến với người nghèo; MTTQ và các đoàn thể tiếp tiếp tục vào cuộc chung tay giúp đỡ người nghèo, giám sát chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ về công tác giảm nghèo; tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác giảm nghèo; Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG giảm nghèo các cấp cần bám sát nhiệm vụ, theo dõi sát sao về công tác giảm nghèo; cơ quan thường trực Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện tốt công tác phối hợp trong rà soát các nguồn vốn chưa phân bổ để giải ngân kịp thời; các xã, phường cần đặt ra những mục tiêu,  đối tượng cụ thể có khả năng thoát nghèo để hỗ trợ tạo công ăn việc làm cho người nghèo; tiếp tục tuyên truyền các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp chung tay hỗ trợ người nghèo…

Dịp này, UBND thành phố khen thưởng cho 7 tập thể, 7 cá nhân và 1 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “ Bắc Kạn chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 – 2025”./.

Hoàng Thạc