Thành phố Bắc Kạn đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2019

Trong đợt đánh giá, xếp hạng sản phẩm nông sản lần này, toàn thành phố có 21 sản phẩm của 05 hợp tác xã (HTX) và doanh nghiệp tham gia gồm: Trà thảo dược curmin gừng gió núi đá, trà thảo dược Giảo cổ lam núi đá, Vi-cumax Nano curcumin (20g), Vi-cumax + Nano curcumin (dạng viên) của Công ty TNHH nhà máy Curcumin Bắc Hà; Tinh nghệ Bắc Kạn, viên tinh nghệ mật ong,viên nghệ cao cấp của Công ty cổ phần Nông sản Bắc Kạn; Nấm sò tươi Minh Anh, Mộc nhĩ khô Minh Anh của HTX Minh Anh; Tinh bột nghệ nếp đen Bắc Kạn cao cấp và Tinh bột nghệ nếp đỏ Bắc Kạn cao cấp của HTX nông nghiệp Tân Thành và Rượu chuối Tân Dân(500ml) của HTX rượu chuối Tân Dân…

Hội đồng Tư vấn, đánh giá, xếp hạng được 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao, 14 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao và 5 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 5 sao. Như vậy các sản phẩm của thành phố Bắc Kạn đều đủ điều kiện để tham gia dự tuyển đánh giá cấp tỉnh trong thời gian tới.

Việc tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP nhằm khuyến khích các tổ chức kinh tế (HTX, tổ hợp tác, hộ kinh doanh…) tham gia Chương trình OCOP đổi mới, sáng tạo, nâng cấp, hoàn thiện các sản phẩm đảm bảo các quy định theo Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp Quốc gia. Bên cạnh đó cũng tạo điều kiện cho các tổ chức kinh tế có sản phẩm được xếp hạng 03 sao cấp tỉnh trở lên có điều kiện tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đến các địa phương trong cả nước./.