Thành phố Bắc Kạn: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đại hội đảng bộ tỉnh

Trên cơ sở chuẩn bị về đoàn đại biểu chào mừng đại hội, đêm nghệ thuật chào mừng, UBND thành phố đã ban hành công văn chỉ đạo 6 phường , 02 xã các cơ  quan đơn vị nhân dân làm vệ sinh môi trường, tiếp tục làm tốt công tác giải tỏa hành lang giao thông, quản lý trật tự đô thị, chỉ đạo nhân dân treo cờ tổ quốc từ ngày 8 -20/10/2015; Đóng điện trang trí các tuyến đường nội thị từ ngày 14 – 18/10/2015. Từ nay đến khi đại hội đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI diễn ra, công an thành phố Bắc Kạn sẽ thường xuyên tổ chức bám nắm tình địa bàn, thực hiện tuần tra từ 05/10/2015 và nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên các hội và quần chúng nhân dân trước Đại hội./.