Thành phố Bắc Kạn đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính

Là khu vực thành thị với mật độ dân số đông, nhiều cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Thời gian qua, các xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đã tích cực triển khai thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả của hệ thống một cửa, một cửa liên thông để tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức khi làm thủ tục giấy tờ.

Người dân làm thủ tục hành chính tại phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

 Có mặt tại phòng giao dịch một cửa ở phường Nguyễn Thị Minh Khai, chúng tôi cảm nhận được không khí làm việc khẩn trương của các cán bộ tại đây. Được thành lập và đưa vào sử dụng gần 10 năm nay, nhưng những năm gần đây phường mới bố trí được phòng làm việc với hệ thống  máy tính, thiết bị đầy đủ phục vụ cho công tác tiếp dân. Với việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hệ thống một cửa điện tử, hồ sơ của người dân đa số đều được giải quyết đúng hạn theo quy định. Từ đầu năm đến nay, phòng giao dịch một cửa phường Nguyễn Thị Minh Khai đã tiếp nhận và giải quyết gần 500 hồ sơ các loại.

Thực hiện Chương trình số 04 của Thành ủy Bắc Kạn về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2015-2020. Cấp ủy, chính quyền thành phố đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chất lượng hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông thành phố và các xã, phường; Rà soát, tổng hợp danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và đẩy mạnh tuyên truyền việc sử dụng dịch vụ công mức độ cao và dịch vụ bưu chính công ích; Giao chỉ tiêu phát sinh hồ sơ mức độ 3, 4 đến các phòng chức năng và UBND các xã, phường. Tăng cường kiểm tra công vụ, phòng, chống tham nhũng; chấn chỉnh lề lối làm việc, ý thức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị…Nhờ đó, đến nay tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp thành phố mức độ 3 là 50%; mức độ 4 là 25%. Kết quả đánh giá xếp hạng cải cách hành chính của thành phố năm 2018 xếp thứ 4; năm 2019 xếp thứ nhất.

Những kết quả đạt được trong công tác CCHC của thành phố đã góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, văn minh, hiện đại. Hiện nay, thành phố Bắc Kạn đang tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện chính quyền điện tử, công dân điện tử nhằm xây dựng nền hành chính số hóa, phục vụ tối đa lợi ích của người dân./.

Đặng Tuyết