Thành phố Bắc Kạn đẩy mạnh tuyên truyền về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Việc mất cân bằng giới tính khi sinh là do các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ trên địa bàn thành phố lạm dụng sự phát triển của các dịch vụ y tế hiện đại, các điều kiện chuẩn đoán giới tính trước sinh và phá thai chọn lọc giới tính, vì tâm lý ưa thích con trai dẫn đến nhu cầu lựa chọn giới tính trước sinh ngày càng cao.Việc sinh con thứ 3 có chiều hướng gia tăng không chỉ ở những gia đình nhận thức hạn chế mà cả những gia đình có điều kiện và nhận thức cao vẫn muốn có con trai nối dõi đã làm gia tăng tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Mất cân bằng giới tính khi sinh có những tác động tiêu cực đến chất lượng cuộc sống, ảnh hưởng đến gia đình và xã hội, nhất là gia tăng tình trạng bạo lực, bất bình đẳng giới, nguy cơ buôn bán phụ nữ và trẻ em…

Để giảm thiểu nguy cơ mất cân bằng giới tính khi sinhtr ên địa bàn, thành phố Bắc Kạn đã và đang đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về hệ lụy của việc mất cân bằng giới tính khi sinh đến với người dân, thành phố đã chỉ đạo các xã, phường tổ chức thực hiện các chiến dịch truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh với nhiều hoạt động và hình thức đa dạng, phong phú.Trong công tác truyền thông dân số, từ đầu năm  đến nay, thành phố tổ chức được 18 hội nghị, hơn 290 buổi truyền thông nhóm và truyền thông lồng ghép cho trên 13.600 người nghe.Trung tâm DS-KHHGĐ tổ chức 05 hội nghị tuyên truyền về “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh” tới BCĐ công tác DS – KHHGĐ thành phố và các xã phường; Lãnh đạo các cơ sở Hội Nông dân, Đoàn viên thanh niên, Hội liên hiệp phụ nữ, cán bộ dân số và công tác viên thôn, tổ dân phố; phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phốtổ chức 04 buổi sinh hoạt ngoại khóa cho 04 trường học trên địa bàn. Quanhững buổi truyền thông đó, đã nâng cao nhận thức, hiểu biết  của người dân về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, hệ lụy của việc mất cân bằng giới tính.Từ đó, huy động sự tham gia của xã hội, cộng đồng không lựa chọn giới tính khi sinh và phân biệt đối xử về giới, góp phần giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính. Chị Hoàng Thị Hà – Phó Bí thư Đoàn phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn cho biết: Được tham gia các buổi tập huấn, các buổi tuyên truyền về MCBGTKS, tôi nhận thấy những hệ lụy của việc mất cân bằng giới tính khi sinh dẫn tới hậu quả nghiêm trọng đối với phát triển kinh tế xã hội đất nước và ảnh hưởng tới cuộc sống của phụ nữ, nam giới, gia đình và cộng đồng. Từ đó, bản thân tôi luôn chấp hành nghiêm luật dân số, không lựa chọn giới tính khi sinh và tôi cũng tuyên truyền tới các bạn đoàn viên thanh niên về những nội dung này.

 Trong thời gian tới, thành phố sẽ tăng cường tuyên truyền các đề án về DS- KHHGĐ, tăng cường sự quan tâm lãnh đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở, đẩy mạnh sự phối hợp của các ban, ngành đoàn thể và toàn xã hội trong công tác truyền thông vận động để từng bước giảm thiểu, tiến tới có thể kiểm soát tình trạng MCBGTKS; cung cấp thông tin về tình hình, hậu quả và giải pháp khắc phục tình trạng MCBGTKS đến mỗi cấp ủy Đảng, chính quyền và mọi tầng lớp dân cư; chú trọng giáo dục về sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới cho vị thành niên, thanh niên và nam, nữ chuẩn bị kết hôn.Ông Đặng Anh Sơn –Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố Băc Kạn cho biết: Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố đã chỉ đạo Ban chỉ đạo công tác Dân số – KHHGĐ các xã, phường tổ chức hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi đối với công tác kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Đẩy mạnh các hoạt động hội nghị, hội thảo, nói chuyện chuyên đề về mất cân bằng giới tính khi sinh; nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về cấm các hình thức lựa chọn giới tính thai nhi; các hoạt động quản lý, giám sát. Cung cấp thông tin, tài liệu, sản phẩm truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh, tổ chức chiến dịch truyền thông tuyên truyền về bình đẳng giới trong đời sống gia đình và xã hội; không phân biệt con gái, con trai; không lựa chọn giới tính thai nhi…

Cùng với đó, ngành y tế  tiếp tục  tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát  hoạt động  sử  dụng dịch vụ kỹ thuật y tế siêu âm của  các cơ sở y tế công lập và tư nhân trên địa bàn nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm lựa chọn giới tính thai nhi;  xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về nghiêm cấm các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức.Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố cũng sẽ thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về can thiệp giảm thiểu MCBGTKS cho đội ngũ viên chức của Trung tâm, cán bộ Dân số – KHHGĐ xã phường, cộng tác viên thôn, tổ dân phố để trang bị kiến thức cần thiết về kỹ năng tuyên truyền, tư vấn người dân thưc hiện đúng các quy định của Đảng và nhà nước về nghiêm cấm lựa chon giới tính khi sinh, từng bướcgiảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; phấn đấu năm 2018 thành phố đạt mức cân bằng giới tính khi sinh là 111 bé trai/100 bé gái. Đồng thời, tiếp tục tập trung thực hiện mục tiêu hạn chế đến mức thấp nhất số người sinh con lần 3 trở lên, từng bước nâng cao chất lượng dân số, đặc biệt tập trung cao để giảm tỷ lệ MCBGTKS../.