Thành phố Bắc Kạn đối thoại với người dân thôn Phặc Tràng

Tại buổi đối thoại, đồng chí Dương Hữu Bường – Chủ tịch UBND thành phố đã báo cáo quá trình giải quyết của tỉnh và thành phố trong việc xem xét giao đất cho các hộ gia đình là đối tượng giải phóng mặt bằng(GPMB), phương án xây dựng Khu dân cư để giao đất cho các hộ dân thuộc diện GPMB công trình Đường và đê bao chống lũ thuộc Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Bắc Sông Cầu theo Quyết định số 58/2005/QĐ-UBND ngày 13/01/2005 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Sau khi nghe lãnh đạo UBND thành phố báo cáo, đã có 16 hộ dân có ý kiến tại buổi đối thoại. Trong đó, một số hộ dân nhất trí với chủ trương của thành phố, tuy nhiên một số hộ dân vẫn còn băn khoăn chưa nhất trí với vị trí dự kiến xây dựng Khu dân cư để giao đất; về chế độ chính sách đền bù, về tiến độ xây dựng Khu dân cư; có ý kiến cho rằng khu đất dọc đường Bắc Sông Cầu để phát triển thương mại nên không được giao cho cá nhân.

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của bà con nhân dân, ý kiến phát biểu của đồng chí Bí thư Thành ủy Cù Ngọc Cường và ý kiến trao đổi giải đáp của các phòng, ban chuyên môn đồng chí Dương Hữu Bường – Chủ tịch UBND thành phố đã ghi nhận, giải trình những ý kiến, thắc mắc của người dân trong phạm vi thẩm quyền và kết luận buổi đối thoại. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố mong rằng bà con đồng tình, ủng hộ để để công tác giải phóng mặt bằng sớm hoàn thành, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, góp phần xây dựng, phát triển đô thị của TP. Bắc Kạn và của tỉnh. Đồng thời khẳng định, việc điều chỉnh quy hoạch khu vực Bắc Sông Cầu thuộc xã Dương Quang, phương án xây dựng Khu dân cư để giao đất cho các hộ dân, đã được UBND tỉnh cho ý kiến đồng ý để thành phố thực hiện. Mọi quyền, lợi ích của các hộ dân bị thu hồi đất sẽ được đảm bảo. Đối với khu đất dọc tuyến đường Bắc Sông Cầu thực hiện theo đúng chủ trương của tỉnh là để phục vụ phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ, nên sẽ không giao cho các hộ gia đình. Đồng chí đề nghị các phòng , ban chuyên môn của thành phố phối hợp với xã Dương Quang rà soát theo lĩnh vực để tham mưu cho UBND thành phố khẩn trương thực hiện các bước về thủ tục đầu tư, xây dựng Khu dân cư. Trong thời gian tới, thành phố tăng cường công tác  thăm nắm tình hình, tuyên truyền vận động nhân dân xã Dương Quang để việc thực hiện xây dựng Khu dân cư đảm bảo thuận lợi hiệu quả, theo đúng tiến độ đề ra.