Thành phố Bắc Kạn đối thoại với nhân dân về mô hình học VNEN

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo thành phố Bắc Kạn ngoài lắng nghe các ý kiến về mô hình học VNEN còn tiếp thu thêm các nội dung liên quan đến công tác giáo dục đào tạo của địa phương nói chung. 

Tại đây, ngoài 06 ý kiến của các bậc phụ huynh thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm, hạn chế của mô hình học mới này. Buổi đối thoại còn tiếp nhận 17 phiếu khảo sát, trong đó có tới 13 ý kiến đề nghị bỏ mô hình học VNEN. Còn lại các ý kiến khác của phụ huynh băn khoăn về độ tuổi học sinh, chất lượng giáo viên còn thấp, tư thế học tập không phù hợp, tính ỷ lại vào việc học nhóm của nhiều học sinh cao… Nguyên nhân đa số các bậc phụ huynh đều cho rằng, sự khác biệt lớn về chất lượng học tập giữa mô hình mới và truyền thống, điều kiện học tập còn thiếu, chưa thể đáp ứng,…

Trước những ý kiến trái chiều của các bậc phụ huynh, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Bắc Kạn cho rằng: Công tác tuyên truyền về mô hình học VNEN chủ yếu theo ngành dọc chưa sâu rộng nên sự ủng hộ của phụ huynh học sinh còn thấp. Xem xét, đánh giá lại chất lượng một số giáo viên, cơ sở vật chất trường lớp, …Vì vậy, tại thời điểm này thành phố Bắc Kạn không có chủ trương mở rộng mô hình học VNEN, còn vấn đề dừng lại hay không sẽ tiếp tục khảo sát, nghiên cứu, sau đó địa phương mới có thể đưa ra chủ trương định hướng phù hợp./.