Thành phố Bắc Kạn dự kiến tiêm bổ sung vắc xin IPV cho khoảng 1.601 trẻ

Thực hiện Kế hoạch số 271/KH-TTKSBT ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai tiêm bổ sung vắc xin bại liệt (IPV) năm 2021; Trong tháng 04/2021, Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn triển khai tiêm bổ sung vắc xin bại liệt (IPV) cho trẻ em trên toàn địa bàn thành phố.

Trước khi triển khai tiêm bổ xung vắc xin (IPV), Trung tâm Y tế thành phố sẽ phối hợp với Trạm y tế xã, phường, nhà trường, Y tế thôn bản, cộng tác viên dân số tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm chủng; thông báo lịch triển khai đến phụ huynh của trẻ. Lập danh sách các trẻ đang đi học mầm non, trẻ chưa đi học đang có mặt tại địa phương. Danh sách đối tượng được quản lý chi tiết theo thôn, tổ phố và được quản lý theo từng lớp đối với các trẻ đang theo học tại các trường mầm non, mẫu giáo nhà trẻ tại các địa phương.

Đối tượng tiêm bù là tất cả trẻ sinh từ ngày 01/ 3 /2016 đến 28/ 2/ 2018 chưa được tiêm vac – xin (IPV) trong tiêm chủng thường xuyên, ngoại trừ trường hợp có bằng chứng rõ ràng về việc trẻ đã được tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin chứa thành phần bại liệt trước đó. Tổng số đối tượng dự kiến cần tiêm vắc-xin (IPV) là 1.601 trẻ.

Đợt chiến dịch nhằm tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh bại liệt trong cộng đồng, chủ động phòng ngừa dịch bệnh. Thành phố Bắc Kạn phấn đấu đạt trên 90% đối tượng trong diện tiêm chủng được tiêm bổ sung 1 mũi vắc- xin bại liệt (IPV); Đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về hoạt động tiêm chủng./.

Minh Cường