Thành phố Bắc Kạn gắn phát triển du lịch cộng đồng với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Thực hiện Nghị quyết số 130 -NQ/HĐND ngày 01/9/2017 của Hội đồng Nhân dân thành phố Bắc Kạn về đề án phát triển thương mại- dịch vụ -du lịch Thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2017- 2020, định hướng đến năm 2025. Trong đó nhấn mạnh phát triển du lịch cộng đồng gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn, là một trong những nhiệm vụ được thành phố xác định tập trung thực hiện.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn phối hợp với đoàn tư vấn và các đơn vị liên quan khảo sát, xây dựng “Điểm đến du lịch” tại thôn Bản Bung, xã Dương Quang

Thôn Bản Bung, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn có hơn 90 hộ dân, trong đó dân tộc Dao chiếm 90%. Bản Bung là nơi sinh sống, là không gian sinh hoạt văn hóa của người Dao Tiền – một dân tộc có nét văn hóa đặc sắc, độc đáo và vẫn giữ được gần như nguyên vẹn các giá trị truyền thống của dân tộc cho đến ngày nay. Các cấp ngành đã hướng dẫn, triển khai, tổ chức các phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ, xây dựng thành lập các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao tại thôn, nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, cũng như nâng cao đời sống tinh thần trong mọi tầng lớp nhân dân. Đây cũng là tiền đề để Bản Bung cùng với các cấp ngành địa phương thực hiện phát triển du lịch cộng đồng trong tổng thể du lịch hồ Nặm Cắt giai đoạn tới. Bà Phạm Thị Tươi, Bí thư Chi bộ thôn Bản Bung, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn nói: “Bước đầu tiên còn gian nan, vất vả lắm, nhưng thôn thì rất cố gắng, rất mong mỏi có du lịch thì kinh tế bà con sẽ phát triển. Chúng tôi đang khôi phục và gìn giữ lại bản sắc dân tộc trong đó có trang phục, có các điệu hát lượn, hát sli, một số món ăn ẩm thực trong đó có rượu vạng”.

Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn phối hợp với đoàn tư vấn cùng các đơn vị liên quan đã có cuộc khảo sát, thu thập thông tin để thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng “Điểm đến du lịch” tại xã Dương Quang. Xây dựng khu vực hồ Nặm Cắt thành điểm nhấn du lịch cộng đồng với các hạng mục bến xuồng, tuyến đường dọc sông, nhà trưng bày và bán các sản phẩm đặc trưng của dân tộc Dao…Ông Nông Ngọc Khanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bắc Kạn cho biết: “Sau khi được định hướng của tỉnh, thành phố có kế hoạch thực hiện phát triển du lịch gắn với phát huy giá trị truyền thống của dân tộc, đặc biệt là người Dao có bản sắc phong phú với điểm nhấn hồ Nặm Cắt gắn với du lịch cộng đồng tại Bản Bung, xã Dương Quang, phát triển Câu lạc bộ văn nghệ người Dao phục vụ du khách du lịch trong thời gian tới”.

Với nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng lòng của người dân, tin rằng thời gian tới, việc phát triển du lịch cộng đồng của thành phố Bắc Kạn sẽ tiếp tục phát triển và là điểm dừng chân lý tưởng của du khách bốn phương./.

Hoàng Thạc