Thành phố Bắc Kạn gặp mặt nhân dịp 70 năm ngày truyền thống các cơ quan hành chính nhà nước

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Triệu Đức Lân – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Bắc Kạn ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong chặng đường phát triển 70 năm qua của các  phòng Văn hóa – Thông tin; Tài chính – Kế hoạch, Nội vụ; lao động thương binh xã hội; Quản lý đô thị, Kinh tế, Tư pháp Thành phố, Văn phòng HĐND – UBND thành phố. Với sự phát triển của đất nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan hành chính nhà nước đã vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong không khí đầm ấm, những thế hệ cán bộ tiền nhiệm đã cùng chia sẻ kinh nghiệm, tin tưởng rằng đội ngũ cán bộ kế cận sẽ phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ./.