Thành phố Bắc Kạn giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt 52% kế hoạch

Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản chủ yếu cho nâng cấp và xây mới hạ tầng kinh tế, xã hội và phát triển đô thị như: Trường Mầm non Nguyễn Thị Minh Khai, mầm non Xuất Hóa, cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Sông Cầu, trường tiểu học Phùng Chí Kiên, Trạm y tế phường Xuất Hóa; trụ sở phường Nguyễn Thị Minh Khai; Khu dân cư Thôm Dầy thuộc tổ 13 phường Sông Cầu… Hiện nay, cùng với việc tập trung công tác thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng cơ bản về thủ tục, tiến độ, chất lượng, ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Bắc Kạn cũng đang khẩn trương phối hợp với các cấp chính quyền xử lý một số vướng mắc tồn tại ở các công trình, dự án. Kịp thời nghiệm thu thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành, phối hợp với nhà thầu lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành đảm bảo đúng quy định; Tăng cường công tác khắc phục tình trạng dư nợ tạm ứng quá hạn trong đầu tư xây dựng cơ bản./.