Thành phố Bắc Kạn giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tiếp xúc cử tri luôn được thành phố Bắc Kạn quan tâm và triển khai thực hiện tốt. Đơn thư tố cáo, khiếu nại, thắc mắc của người dân chủ yếu tập trung vào vấn đề đền bù, giải phóng mặt bằng; các chế độ chính sách người có công; tranh chấp đất đai, bảo vệ môi trường…đều được các ban, ngành và địa phương phối hợp triển khai giải quyết theo đúng quy trình, đem lại một số kết quả tích cực.

Thành phố Bắc Kạn tổ chức tiếp công dân tuyên truyền vận động giải phóng mặt bằng dự án khu dân cư Đức Xuân 4.

Từ đầu năm đến nay, thành phố Bắc Kạn tiếp nhận khoảng 200 đơn thư, khiếu nại, tố cáo của người dân. Đã có gần 90% trong số đơn thư thuộc thẩm quyền được giải quyết. Hiện các phòng, ban chức năng đang tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo thành phố giải quyết các đơn thư còn lại theo quy định. Những năm qua, thành phố Bắc Kạn được đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường giao thông, nhiều công trình, dự án. Có đơn thư, khiếu nại liên quan đến các vấn đề đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng, quyền lợi của người dân. Xác định để tạo tiền đề cho sự phát triển thành phố, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư về mặt bằng sạch thì cần giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến thắc mắc, kiến nghị. Vì thế, thành phố đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp với người dân nằm trong dự án, công trình đang thực hiện để lắng nghe, giải thích, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Nhà nước.

Đồng chí Dương Hữu Bường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn cho biết: “Liên quan đến sự thắc mắc của người dân về giá đền bù giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp, đất ở và chế độ tái định cư, thành phố đã tổ chức đối thoại đối với các hộ dân còn có những thắc mắc, vướng mắc. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị rà soát chi tiết, cụ thể đảm bảo quyền lợi của người dân. Những vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND tỉnh để có phương án giải quyết.”

Đồng chí Đặng Văn Lê, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Bắc Kạn, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam thành phố cho biết: “Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã tổ chức các cuộc tiếp công dân, trực tiếp vận động, giải thích, tuyên truyền tới các hộ dân, từ đó người dân nhận thức được rằng việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền để giải phóng mặt bằng triển khai các công trình dự án vừa là đảm bảo quyền lợi của người dân, đồng thời cũng là trách nhiệm góp phần xây dựng phát triển thành phố Bắc Kạn.”

Trên thực tế, có những trường hợp đòi hỏi quyền lợi không đúng với quy định của pháp luật, nhưng cán bộ tiếp công dân vẫn lắng nghe, bằng cái lý cái tình, kiên nhẫn, mềm mỏng và kiên trì giải thích để người dân hiểu rõ vấn đề. Đồng thời tham mưu cho lãnh đạo, chuyển đơn thư tới đúng phòng, ban chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Ông Nông Viết Vỹ, Chủ tịch UBND phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn cho biết: “Một mặt chúng tôi tuyên truyền để người dân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình, không gửi đơn thư, khiếu  nại, tố cáo vượt cấp để giải quyết; tăng cường chỉ đạo cán bộ tư pháp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của phường tập trung tuyên truyền về các luật đã được Nhà nước ban hành và sửa đổi bổ sung mới cho nhân dân để nhân dân am hiểu pháp luật và thực hiện đúng quyền, lợi ích chính đáng của mình liên quan đến chính sách thu hồi đất, quy hoạch, chính sách thuế, luật nghĩa vụ quân sự… để nhân dân biết và thực hiện theo quy định của pháp luật”

Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, đã có nhiều ý kiến, kiến nghị được gửi đến lãnh đạo thành phố. Các ý kiến đó đã được tổng hợp và có văn bản trả lời trực tiếp tới người dân và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử. Đây cũng là dịp để người dân và chính quyền thành phố có dịp thẳng thắn trao đổi những vấn đề còn vướng mắc tại các địa phương; góp phần làm giảm đơn thư, kiến nghị, tố cáo hằng năm./.

Minh Cường