Thành phố Bắc Kạn giải quyết đơn thư vướng mắc hạng mục xây dựng đường Tây Minh Khai và Dự án Hồ Nặm cắt

Chiều ngày 4/3,UBND thành phố Bắc Kạn phối hợp với Thường trực HĐND, các ngành, đơn vị tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 3/2020. Đồng chí Dương Hữu Bường, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn chủ trì.

Trong tổng số 04 công dân, có 01 công dân vắng mặt. Tại buổi tiếp, 03 công dân lượt công dân kiến nghị với UBND thành phố gồm các nội dung liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hạng mục xây dựng đường Tây Minh Khai và dự án Hồ chứa nước Nặm Cắt.

Trường hợp ông Nguyễn Đình Ánh, tổ Pá Danh, phường Huyền Tụng kiến nghị: UBND thành phố Bắc Kạn xem xét hỗ trợ, bồi thường tiền đất đồi sản xuất của gia đình. Theo hồ sơ, thành phố thu hồi 1.491, 1m2 đất rừng sản xuất của gia đình ông Ánh. Phần cây cối, hoa màu đã có phương án phê duyệt theo Quyết định 1942/ QĐ – UBND ngày 20/6/2018. Phần đất chưa được phê duyệt do thửa đất của gia đình đang sử dụng theo ý kiến của tổ Pá Danh là đất của hợp tác xã trước đây. Từ năm 1964, tập thể nhân dân tổ Pá Danh canh tác đến thửa đất đó. Từ năm 1987 đến nay, gia đình ông Ánh canh tác các loại cây như Mỡ, keo, trồng chè… trên mảnh đất đó. Hiện thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khi lấy phiếu xác nhận cộng đồng dân cư tại nơi có đất thu hồi không công nhận là đất của hộ gia đình. Trên thực tế, Ban bồi thường GPMB và UBND phường Huyền Tụng đã họp vận động giải thích nhưng các bên chưa nhất trí. Tại buổi tiếp công dân, UBND thành phố yêu cầu UBND phường Huyền Tụng chủ trì và phối hợp với Phòng Tài nguyên – Môi trường, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng cùng xác định lại nguồn gốc đất của gia đình ông Nguyễn Đình Ánh trước 10/3/2020. Đồng thời, đề nghị gia đình nhận tiền đền bù tài sản trên đất trước 8/3.

Trường hợp bà Hoàng Thị Hòa, tổ Xây Dựng, phường Huyền Tụng (TP. Bắc Kạn) bị thu hồi 244,8m2 đất và 01 ngôi nhà xây dựng năm 2015 (ghi tên bà Đinh Thị Huế) chưa được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Các tài liệu trên hồ sơ thể hiện, phần đất của gia đình đang sử dụng là đất thuộc khu tập thể Công ty Khu Bắc cũ chuyển giao lại, hiện đang thuộc UBND thành phố quản lý. Trường hợp của gia đình bà Hòa sẽ nhận tiền đền bù liên quan đến giải phóng mặt bằng và hỗ trợ nhà trước ngày 8/3.

Qua nội dung kiến nghị của công dân Lường Thị Phương, tổ Đon Tuấn, phường Huyền Tụng do đơn giá bồi thường thấp, giảm trừ tiền bồi thường nhà làm trên đất nông nghiệp và chuyển nghề trên phần đất đã xây dựng nhà thấp so với phương án bồi thường ban đầu nêu gia đình chưa nhận tiền. Sau khi căn cứ vào các phương án bồi thường các Quyết định 1259/ ngày 24/6/2019 và Quyết định 190/ UBND ngày 12/2/2020 thì việc thực hiện chi trả cho gia đình bà Phương được thực hiện theo đúng theo quy định. UBND thành phố giao Ban GPMB, UBND phường Huyền Tụng tiếp tục tuyên truyền tới bà Phương sớm nhận tiền hỗ trợ để giải phóng mặt bằng. Đồng thời, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng chủ động tham mưu cho UBND thành phố phương án giải quyết nhận tiền đền bù cho ông Nông Văn Mùa (chồng bà Phương) trước 8/3/2020.

Trường hợp gia đình ông Hà Sỹ Giang, thôn Phặc Tràng, xã Dương Quang ( TP. Bắc Kạn) đại diện gia đình là bà Hà Thị Âu (vợ ông Giang) có mặt tại buổi tiếp dân nêu: Gia đình bị thu hồi 543,2m2 đất, hiện gia đình đã nhận tiền hỗ trợ đề bù và nhận 01 lô đất tái định cư theo quy định. Tuy nhiên, gia đình chưa thể bàn giao lại mặt bằng cho thành phố do một số lý do khách quan. Gia đình đề nghị xem xét giải quyết cho 02 con được giao đất tái định cư có thu tiền thu không qua hình thức đấu giá. Nội dung này được Hội đồng xét tái định cư họp xét ngày 11/11/2019. Trường hợp 02 con của ông Giang không đủ điều kiện. Vì vậy, UBND thành phố tiếp tục trao đổi, làm rõ nội dung kiến nghị của công dân yêu cầu gia đình ông Giang và bà Hà Thị Âu phải bàn giao tài sản của thành phố (do gia đình đã nhận tiền và đất tái định cư) cho UBND thành phố trước 14/3/2020.