Thành phố Bắc Kạn Giải tỏa hành lang an toàn giao thông

Đợt ra quân này nhằm giải tỏa các công trình, các tụ điểm tập kết nguyên vật liệu, lều, lán, quầy bán hàng, dỡ bỏ các biển hiệu, biển quảng cáo, phát quang cây xanh đua ra đường che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tuyên truyền nhắc nhở kiểm tra xử lý đối với tổ chức cá nhân vi phạm, lấn chiếm lòng hè đường vi phạm hành lang đường bộ. Mặc dù tổ giải tỏa đã nhắc nhở nhiều lần, nhưng tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Bắc Kạn vẫn diễn ra khá phổ biến. Những lỗi chủ yếu là lấn chiếm lòng lề đường làm nơi họp chợ, tập kết nguyên vật liệu xây dựng, dừng đỗ xe không đúng nơi quy định, treo hoặc cắm các biển hiệu, mở các điểm bán hàng hóa sai quy định.

 Việc ra quân đợt này của  tổ giải tỏa hành lang ATGT thành phố sẽ góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo sự ổn định, bền vững của các công trình giao thông. Tuy nhiên, về lâu dài bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ rất cần ý thức, tự giác của mỗi tập thể cá nhân về mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường trên tuyến đường.