Thành phố Bắc Kạn giải tỏa hành lang an toàn giao thông

Đợt ra quân này, nhằm giải tỏa các công trình, các tụ điểm tập kết nguyên vật liệu, lều, lán, quầy bán hàng, dỡ bỏ các biển hiệu, biển quảng cáo, không gian hệ thống đường thoát nước, chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tại các khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, phát quang cây xanh đua ra đường che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tuyên truyền nhắc nhở, kiên quyết xử lý đối với tổ chức cá nhân cố tình vi phạm lấn chiếm đất công, sử dụng lòng hè đường, hành lang đường bộ và các tuyến đường cắm biển cấm họp chợ, cấm bán hàng… Thời gian vừa qua mặc dù tổ giải tỏa đã đi tuyên truyền nhắc nhở bằng nhiều hình thức, nhưng tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Bắc Kạn vẫn diễn ra khá phổ biến. Những lỗi chủ yếu là lấn chiếm lòng lề đường làm nơi họp chợ, tập kết nguyên vật liệu xây dựng, dừng đỗ xe không đúng nơi quy định, treo hoặc cắm các biển hiệu, mở các điểm bán hàng hóa sai quy định.

Việc ra quân đợt này của tổ giải tỏa hành lang ATGT thành phố Bắc Kạn sẽ góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo sự ổn định, bền vững của các công trình giao thông. Tuy nhiên, về lâu dài bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ rất cần ý thức, tự giác của mỗi tập thể cá nhân về mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường trên tuyến đường.