Thành phố Bắc Kạn giao ban công tác VH-XH 9 tháng,nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Trên cơ sở nghe dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng qua. Các phòng ban chuyên môn, đã thảo luận tháo gỡ nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Văn hóa – Xã hội. Trong đó tập trung vào các vấn đề như : cần tìm vị trí phù hợp để bố trí cho bộ phận phát sóng của Đài TT-TH, cổng thông tin điện tử thành phố cần cập nhật kịp thời các tin bài của cộng tác viên để đảm bảo tính kịp thời của sự kiện, chỉ tiêu cai nghiện bắt buộc còn gặp khó khăn chưa đạt được các tiêu chí,  hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận lại trường TH huyền Tụng B đạt chuẩn Quốc gia, cần sớm chỉ đạo đưa trường THCS Đức Xuân vào hoạt động. kiện toàn ban quản lý cấc trung tâm học tập cộng đồng các xã phường..

Kết luận cuộc họp đồng chí Ma Ngọc Vũ ghi nhận những kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ  đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Sớm hoàn thành công tác trang trí băng dôn khẩu hiệu phục vụ đại hội Đảng bộ tỉnh, Chỉ đạo tốt công tác giảm nghèo, cai nghiện cộng động. thực hiện tốt công tác dân số gia đình và trẻ em, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phải đảm bảo quyền lợi cho người lao động.