Thành phố Bắc Kạn giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2017

Năm 2017, thành phố Bắc Kạn được UBND tỉnh giao chỉ tiêu tuyển chọn 63 công dân nhập ngũ. Trong đó chính thức là 58 người, năm nay thành phố Bắc Kạn tổ chức giao quân cho ba đơn vị là: Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu và Lữ đoàn 601; Sư đoàn 346 Quân khu I. Đến nay thành phố đã thực hiện tổ chức khám sức khỏe và chốt quân số giao chỉ tiêu nhận công dân nhập ngũ, đảm bảo đúng chỉ tiêu, chất lượng, an toàn đúng quy định của pháp luật. Sẵn sàng cho công dân lên đường nhập ngũ theo đúng kế hoạch./.