Thành phố Bắc Kạn giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2018

Năm 2018 thành phố Bắc Kạn phân bổ chỉ tiêu, tuyển chọn gọi 80 công dân nhập ngũ. Trong đó quân đội chính thức là 60 người, giao công an tỉnh 20 người, năm nay thành phố Bắc Kạn tổ chức giao quân cho Sư đoàn 346 Quân khu I và Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu tổ chức thâm nhập số công dân nhập ngũ tại Lữ đoàn 144, đạt 100% kế hoạch.

Đến nay thành phố đã thực hiện tổ chức khám sức khỏe và chốt quân số giao chỉ tiêu nhận công dân nhập ngũ, đảm bảo đúng chỉ tiêu, chất lượng, an toàn đúng quy định của pháp luật. Chuẩn y kết quả xét duyệt, công khai danh sách ở các xã, thôn trên phương tiện thông tin đại chúng. Vận động và thực hiện các chính sách hậu phương quân đội để tạo sự an tâm cho gia đình và sự phấn khởi cho những thanh niên trúng tuyển hăng hái lên đường nhập ngũ. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tại địa phương. Theo kế hoạch đúng 07 giờ ngày 05/03/2018 (tức ngày 18 tháng giêng năm Mậu Tuất) sẽ tổ chức giao nhận quân tại sân Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Bắc Kạn.