Thành phố Bắc kạn giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2019

Năm 2019, thành phố Bắc Kạn tuyển chọn gọi 76 công dân nhập ngũ. Trong đó 58 công dân tham gia nghĩa vụ Quân sự, 18 công dân tham gia nghĩa vụ công an. Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố đã gọi điều khám trên 180 công dân, đến thời điểm này đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch. Năm nay thành phố Bắc Kạn tổ chức giao quân cho 02 đơn vị là Sư đoàn 346 Quân khu I và Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu. 

Đến nay thành phố đã thực hiện tổ chức khám sức khỏe và chốt quân số giao chỉ tiêu nhận công dân nhập ngũ, đảm bảo đúng chỉ tiêu, chất lượng, an toàn đúng quy định của pháp luật. Chuẩn y kết quả xét duyệt, công khai danh sách ở các xã, phường trên phương tiện thông tin đại chúng.Vận động và thực hiện các chính sách hậu phương quân đội để tạo sự an tâm cho gia đình và sự phấn khởi cho những thanh niên trúng tuyển hăng hái lên đường nhập ngũ. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tại địa phương.Theo kế hoạch đúng 07 giờ ngày 20/02/2019 (tức ngày 16 tháng giêng năm Kỷ Hợi) thành phố Bắc Kạn sẽ tổ chức giao nhận quân tại sân Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Kạn.