Thành phố Bắc Kạn gọi 171 công dân tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự đợt 2

Trong 02 ngày (từ ngày20-21/12/2021) Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố phối hợp Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự (đợt 2) cho 171 công dân trong độ tuổi nhập ngũ trên địa bàn.

Công tác phòng, chống dịch Covid 19 được thực hiện theo đúng quy định

Năm 2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Bắc Kạn được Tỉnh dự báo giao chỉ tiêu dự kiến tuyển chọn gọi 110 công dân nhập ngũ. Trong đó dự kiến 87 công dân tham gia nghĩa vụ Quân sự và 23 công dân tham gia nghĩa vụ công an. Đến thời điểm này, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố đã gọi điều khám 171 công dân trong độ tuổi nhập ngũ trên địa bàn. Công tác khám tuyển được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. Trung tâm y tế thành phố đã cử các y, bác sĩ có chuyên môn sâu, nhiều kinh nghiệm tham gia thực hiện khám 08 bộ phận: Tai mũi họng, răng hàm mặt, khám thể lực, kiểm tra thị lực, đo mạch, huyết áp, xét nghiệm nước tiểu, máu…Trong quá trình khám tuyển, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã cử cán bộ theo dõi chặt chẽ tại các khâu, các phòng đảm bảo sự nghiêm túc, chất lượng, khám tuyển đúng.

Trước đó, các xã, phường trên địa bàn thành phố đã chủ động khám sơ tuyển và rà soát, cung cấp danh sách, nguồn thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự. Đồng thời phối hợp thực hiện tốt tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự tới mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với những thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ./.

Minh Cường