Thành phố Bắc Kạn học tập chuyên đề năm 2018

Đúng 07 giờ 30 các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố cùng toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, tổ chức hội thành phố đã có mặt tại hội trường lớn để tham gia học tập chuyên đề 2018. Buổi nói chuyện chuyên đề năm 2018 được triển khai bằng hình thức trực tiếp trên sóng TBK do đó Thường trực Thành ủy Bắc Kạn đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, phương tiện trang thiết bị để tất cả các cán bộ, đảng viên được tham gia học tập.

Đây là chuyên đề quan trọng tập trung vào học tập Bác về phong cách, tác phong của người đứng đầu và của cán bộ, đảng viên, từ đó sẽ góp phần quan trọng cho mục tiêu xây dựng, hoàn thiện đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới. Vì thế ngoài việc tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên học tập theo hình thức tập trung, Thành ủy Bắc Kạn chỉ đạo cấp xã, phường và các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tùy thuộc vào điều kiện cụ thể triển khai, quán triệt chuyên đề ngay tại đơn vị hoặc tại các nhà văn hóa thôn tổ. Cơ bản cấp xã, phường đến thôn, tổ đã thực hiện quản lý cán bộ, đảng viên tham gia học tập chuyên đề 2018 nghiêm túc. /.