Thành phố Bắc Kạn hội nghị hiệp thương lần thứ 3

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 52 người trong danh sách ứng cử được tổ chức 37 hội nghị tại 37 thôn, tổ dân phố. Trong đó 52 người trong danh sách ứng cử HĐND thành phố đều được nơi cư trú nhận xét và biểu quyết nhất trí đủ tiêu chuẩn  ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại hội nghị Hiệp thương lần 3 thành phố Bắc Kạn đã thảo luận thống nhất danh sách và  biểu quyết 100% nhất chí  chốt danh sách 49 người đủ điều kiện tham gia ứng cử đại biểu HDND thành phố Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016 – 2021./.