Thành phố Bắc Kạn họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Hội xuân năm 2016

Tại cuộc họp Ban tổ chức hội xuân đã thông qua kế hoạch tổ chức hội xuân và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban tổ chức, các tiểu ban phục vụ Hội xuân. Hội xuân thành phố năm 2016 sẽ được tổ chức vào ngày 16/02/2016 (tức ngày 09 tháng Giêng âm lịch), tại cánh đồng tổ 17 phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn. Chương trình Hội xuân gồm hai phần: phần lễ và phần hội với các chương trình nghệ thuật đặc sắc của đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh, các hoạt động giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân, các trò chơi dân gian truyền thống như tung còn, đẩy gậy, đánh đu, bịt mắt bắt dê, chọi gà, giao hữu bóng chuyền hơi…của các xã, phường trên địa bàn thành phố nhằm tăng cường tình đoàn kết, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong năm mới góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triên kinh tế – xã hội, ANQP của thành phố năm 2016.

     Phát biểu kết luận cuộc họp đồng chí Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo Hội xuân thành phố nhấn mạnh: Hội xuân thành phố năm 2016 là một hoạt động văn hóa dân gian truyền thống được tổ chức hàng năm vào dịp đầu năm mới. Đây là một hoạt động văn hóa lớn nhằm tiếp tục đẩy mạnh chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa

Việt Nam tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc”, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân đón chào năm mới, vì vậy đồng chí yêu cầu các thành viên BTC cũng như các tiểu ban cần phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để đảm bảo cho sự thành công của Hội xuân thành phố năm 2016.