Thành phố Bắc Kạn họp Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện năm 2018

Theo đó, ngày hội HMTN thành phố Bắc  Kạn sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 03 năm 2018. Dự kiến số lượng người đăng ký tham gia HMTN tại ngày hội là 420 người, số người trực tiếp hiến máu là 230 người. Người HMTN được khám, tư vấn sức khoẻ miễn phí; phục vụ ăn nhẹ tại chỗ. Người HMTN được nhận giấy chứng nhận HMTN của Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo tỉnh, ngoài giá trị về mặt tôn vinh, giấy chứng nhận hiến máu còn có giá trị bồi hoàn máu, số lượng máu được bồi hoàn lại tối đa bằng lượng máu đã hiến. Giấy chứng nhận này có giá trị tại các bệnh viện, các cơ sở y tế công lập trên toàn quốc.

Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo HMTN thành phố  đã có các ý kiến bàn giải pháp để Ngày hội HMTN năm 2018 đạt kết quả cao nhất. Kết luận hội nghị,  đồng chí trưởng Ban chỉ đạo vận động HMTN thành phố  yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo HMTN thành phố  căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị để triển khai thực hiện, đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo cơ sở được phân công phụ trách để Ngày hội HMTN năm 2018 đạt yêu cầu đề ra./.