Thành phố Bắc Kạn họp bàn giải pháp thu ngân sách năm 2023

Chiều ngày 12/4, tại Chi cục Thuế khu vực Bắc Kạn – Bạch Thông – Chợ Mới. Đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn chủ trì cuộc họp bàn giải pháp thu ngân sách năm 2023.

     Toàn cảnh cuộc họp bàn giải pháp thu ngân sách năm 2023

     Năm 2023, thành phố Bắc Kạn phấn đấu thu ngân sách Nhà nước 260 tỷ đồng. Kết quả, thu đến ngày 31/3/2023 thực hiện được 29 tỷ 673 triệu đồng, đạt 11,4% Nghị quyết. Số thu lũy kế đến ngày 10/4/2023 thực hiện được 31 tỷ 978 triệu đồng, đạt 12,3% và bằng 51,7% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu tiền sử dụng đất 12 tỷ 652 triệu đồng; thu nội địa 19 tỷ 326 triệu đồng. Đơn vị thu ngân sách cao nhất đến thời điểm hiện nay là phường Phùng Chí Kiên 35,7%; thu thấp nhất xã Nông Thượng 12,9%.

Trong quá trình thực hiện công tác quản lý thu, thành phố gặp một số khó khăn, vướng mắc: Nguồn thu, lĩnh vực thu chưa hài hòa, không có nguồn thu mang tính ổn định bền vững; tỷ trọng nguồn thu từ lĩnh vực công nghiệp – XDCB, thương mại, dịch vụ có mức tăng trưởng hằng năm còn thấp hoặc phát sinh không đáng kể. Công tác phối hợp quản lý thu phí BVMT, thuế tài nguyên đất đắp nền đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố trong giai đoạn hiện nay chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu ngân sách trên địa bàn; đề xuất các giải pháp tăng thu trong thời gian tới, một số ý kiến trọng tâm đó là: Cần tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh thu hút đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn; tăng cường quản lý đối với hoạt động khai thác khoáng sản…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn đề nghị: Chi cục Thuế khu vực Bắc Kạn – Bạch Thông – Chợ Mới cần chủ động, nêu cao trách nhiệm, thống nhất, đồng bộ, tham mưu các giải pháp thu ngân sách; tăng cường quản lý thuế tài nguyên môi trường, thuế xây dựng cơ bản; UBND các xã, phường phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế đẩy mạnh thu ngân sách kịp thời, đúng quy định, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao.

Tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hà Bắc đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể UBND phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn vì có thành tích trong thực hiện chính sách pháp luật và thuế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022./.

Đặng Tuyết