Thành phố Bắc Kạn họp bình xét danh hiệu văn hoá năm 2021

Chiều ngày 10/12, Thành phố Bắc Kạn tổ chức họp xét các danh hiệu văn hoá năm 2021. Đồng chí Nguyễn Duy Diệp- Uỷ viên BTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” thành phố chủ trì.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, thành viên Ban Chỉ đạo thành phố tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm đánh giá, công nhận đúng các danh hiệu theo văn bản hướng dẫn đảm bảo quy trình, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, công khai, dân chủ. Năm 2021, có 114/122 cơ quan, đơn vị, doạnh nghiệp của tỉnh trên địa bàn thành phố đề nghị xét công nhận “đạt chuẩn văn hoá”; có 65/76 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của thành phố được đề nghị công nhận “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp “đạt chuẩn văn hoá” năm 2021. Đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tặng Giấy khen cho 05/117 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hoá” 05 năm liên tục (2016- 2021); 22 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá” 03 năm liên tục (2019- 2021).

Việc bình xét, công nhận các danh hiệu văn hoá hàng năm nhằm biểu dương, tôn vinh, khen thưởng, động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; tạo sức lan tỏa, động lực thúc đẩy phong trào tiếp tục phát triển trong thời gian tới./.

 Đặng Tuyết