Thành phố Bắc Kạn họp đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu năm 2020

Chiều ngày 30/11, đồng chí Dương Hữu Bường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn chủ trì họp đánh giá thực hiện chỉ tiêu năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị

Cùng với các chỉ tiêu thực hiện tốt, đã đạt, chủ tịch UBND thành phố gợi ý một số nội dung trọng tâm như: công tác thu- chi ngân sách; công tác quản lý đô thị, hành lang giao thông, quản lý văn hoá, …Theo đó, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị tập trung báo cáo nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ và thảo luận, giải trình, đề xuất các biện pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chưa hoàn thành.

Tính đến ngày 28/11/2020, công tác ngân sách thành phố Bắc Kạn thu đạt hơn 105 tỷ /151 tỷ đồng chỉ tiêu tỉnh giao. (Trong đó một số xã phường đã đạt và vượt chỉ tiêu. Còn lại 02 phường Sông Cầu và Nguyễn Thị Minh Khai đạt trên 70%.) Đối với công tác tuyển quân năm 2021, thành phố đang gặp khó khăn. Trong tổng số 216 công dân điều khám, có 168 công dân có mặt khám tuyển. Trong đó, có 56 công dân đạt yêu cầu quân sự, 12 công dân đạt tiêu chuẩn Công an. 90 công dân không đạt yêu cầu Số lượng công dân còn thiếu so với chỉ tiêu Tỉnh giao. (Nguyên nhân, tỷ lệ học sinh THPT thi đỗ đại học cao, trong quá trình khám tuyển, nhiều công dân sức khỏe tốt nhưng có bệnh về mắt, tim mạch …)Trong công tác quản lý đô thị, đất đai, xây dựng còn gặp khó khăn.  Hiện tại, UBND một số xã, phường còn lúng túng, chưa quyết liệt trong việc xử lý các trường hợp vi phạm xây dựng nhà trái phép, lấn chiếm đất công; công tác giải ngân vốn nông thôn mới tại các xã còn vướng mắc; công tác quản lý cán bộ công chức, viên chức trong việc chấp hành kỷ cương làm việc cần thực hiện nghiêm túc hơn; xuất hiện tình trạng học sinh tự thành lập các nhóm và tổ chức sử dụng thuốc lá điện tử, các chất kích thích trong môi trường học đường, một số điểm đen giao thông cần bổ sung biển báo, giảm tốc độ…

Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND 08 xã, phường cũng tập trung thảo luận, giải trình, phân tích nguyên nhân dẫn đến các chỉ tiêu đạt thấp. Đồng thời  chủ động đề xuấtnhiều biện pháp khắc phục và trao đổi thêm một số kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác quản lý đô thị, xử lý vi phạm trong xây dựng cơ bản, đất đai, tài nguyên môi trường…

Kết luận hội nghị, đồng chí chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn yêu cầu từ nay đến hết năm 2020, các phòng, ban, đơn vị chuyên môn và UBND xã, phường tập trung rà soát, bám sát chỉ tiêu quyết tâm hoàn thành 100% các nhiệm vụ Nghị quyết năm đề ra.  Cùng với việc đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, các phòng, ban chuyên môn phối hợp, hướng dẫn UBND xã, phường tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong giải ngân vốn xây dựng nông thôn mới; sớm xây dựng phương án sắp xếp bố trí địa điểm chợ nông thôn dịp Tết; Chỉ đạo xã phường làm tốt công tác phòng chống rét cho gia súc, gia cầm khi nhiệt độ xuống thấp; Phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục đấu giá các lô đất theo kế hoạch năm 2020; tăng cường quản lý đất đai, môi trường, đất đã thu hồi, đất thuộc hành lang các khu dân cư tập trung; tập trung cao độ giải quyết đơn thư khiếu nại, phản ánh của công dân liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng…để từng bước tháo gỡ khó khăn trong triển khai nhiệm vụ của địa phương. Đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ công trình, dự án;  kiên quyết trong giải phóng mặt bằng các công trình được ghi vốn và chủ động phối hợp giải quyết các thủ tục thu hút nhà đầu tư trên địa bàn; kiểm tra, sửa chữa các vị trí đường xuống cấp, xây dựng phương án sửa chữa kịp thời; Tiếp tục đôn đốc các đơn vị trong chấp hành quy chế đơn vị, tác phong, lề lối làm việc; Đảm bảo thực hiện tốt chế độ chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội dịp cuối năm 2020; tiếp tục rà soát các cá nhân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19; Nghiên cứu, tham mưu bình xét các danh hiệu cá nhân, tập thể văn hóa năm 2020 đảm đảo đúng các văn bản hướng dẫn và điều kiện thực tế của địa phương; Đôn đốc xã, phường quan tâm thực hiện chính quyền tử; quản lý tốt hoạt động văn hóa trên địa bàn; Hướng dẫn các đơn vị chuẩn bị thực hiện phân loại, đánh giá cán bộ và bình xét thi đua khen thưởng năm 2020. Công an chủ trì phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo bàn giải pháp quản lý, giáo dục học sinh các trường học trên địa bàn. Cơ quan Quân sự thành phố tiếp tục rà soát, phối hợp với UBND xã, phường, thôn, tổ tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, thực hiện khám tuyển đủ số lượng công dân nhập ngũ năm 2021; các phường trung tâm duy trì và thực hiện việc giải tỏa các trường hợp lấn chiếm hành lang, đất lưu không tại khu dân cư./.

Triệu Biển