Thành phố Bắc Kạn họp khẩn cấp ứng phó với Dịch tả lợn Châu Phi

Theo báo cáo thống kê của phòng Kinh tế thành phố, tính đến chiều ngày 14/5/2019 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đã xuất hiện 43 con lợn mắc bệnh trong đó đã chết và tiêu hủy 20 con . Trước đó ngày 13/5 tại tổ Bản Vẻn ngoài, phường Huyền Tụng xuất hiện lợn bệnh và chết, cơ quan chuyên môn đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm, kết quả dương tính với viruts Dịch tả lợn Châu Phi. Cơ quan chuyên môn tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm đối với những con lợn ốm chết mới phát hiện

Trước tình hình diễn biến phức tạp của Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện trên địa bàn, lãnh đạo UBND thành phố yêu  cầu các lực lượng chức năng và cơ quan chuyên môn tăng cường công tác phòng chống dịch, tiến hành khoanh vùng, dập dịch không để lây lan ra diện rộng. Lập các chốt kiểm dịch tại những đại bàn có lợn bệnh và chết. Đối với các xã phường cần tăng cường sâu sát tới các thôn tổ để tuyên truyền cho nhân dân các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt không được tiêu thụ các sản phẩm từ lợn bệnh. Các phòng ban chuyên môn giám sát chặt chẽ khâu thống kê, tổng hợp những thiệt hại của người dân để hỗ trợ kịp thời. Phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi là nhiệm vụ cấp bách và cần được triển khai đồng bộ, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do dịch bệnh gây ra.