Thành phố Bắc Kạn: Họp thành viên UBND mở rộng

Năm 2016, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đạt được một số kết quả nổi bật: thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch được giao, hoàn thành tốt việc diễn tập khu vực phòng thủ, công tác ứng dụng công nghệ thông tin đạt kết quả cao, công tác cải cách hành chính đã đạt được những kết quả nhất định.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia đóng góp vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng năm 2017.  Theo đó,  thành phố phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 2.500 tỷ đồng, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 112 tỷ đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 4.200 tấn, diện tích trồng rừng mới đạt 100 ha, tập trung giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Huy động mọi nguồn lực để hoàn thành tiêu chí nông thôn mới tại xã Nông thượng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục đào tạo, lao động, đảm bảo an sinh xã hội cải thiện đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội…

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp đồng chí Triệu Đức Lân – Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy yêu cầu các phòng, ban, ngành, các đơn vị và các xã, phường cần xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với nhiệm vụ của đơn vị mình để thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch thành phố giao năm 2017; đồng thời căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện tốt ngay từ những ngày đầu năm 2017, đặc biệt là tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị; quản lý thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; làm tốt công tác thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách; chăm lo tết cho người nghèo; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội nhất là trong dịp trước, trong và sau tết nguyên đán Đinh Dậu 2017.