Thành phố Bắc Kạn họp triển khai củng cố các tiêu chí nông thôn mới và chuẩn bị tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận hoàn thành nông thôn mới

Sáng ngày 16/6/2022, Đồng chí Dương Hữu Bường -Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố chủ trì họp triển khai củng cố các tiêu chí nông thôn mới và chuẩn bị tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận hoàn thành nông thôn mới thành phố Bắc Kạn.

Đồng chí Dương Hữu Bường-Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện chương trình nông thôn mới, Thành phố Bắc Kạn đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số 675/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Để tiếp tục củng cố các tiêu chí và công tác chuẩn bị tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận hoàn thành chương trình Nông thôn mới. Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố đã nghe lãnh đạo phòng Kinh tế trình bày báo cáo tóm tắt công tác triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại 02 xã trên địa bàn thành phố (xã Dương Quang, Nông Thượng). Cụ thể, trong 10 năm qua tổng nguồn lực thành phố đã huy động thực hiện chương trình là trên 114.980 triệu đồng. Đầu tư thực hiện 30 dự án đường giao thông cứng hóa, làm mới và mở rộng với 54,53km đường giao thông nông thôn, đến năm 2020 tăng 72,03% so với năm 2011 đạt 7,3%. Đảm bảo 100% diện tích đất sản xuất, tăng 50% so với năm 2011. Có 3/6 trường đạt chuẩn quốc gia, về cơ sở vật chất văn hóa đã đầu tư xây mới 25 nhà văn hóa thôn, 02 nhà văn hóa xã. Thu nhập bình quân đầu người tại 02 xã đến năm 2020 đạt trung bình 38,45 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều tại 2 xã là 36 hộ/1754 hộ, bằng 2,05%, giảm 3,62% so với năm 2011 5,67%,…Công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả, tạo được sự đồng lòng ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân. Hầu hết các cấp ủy đã có nghị quyết chuyên đề về triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, bàn những giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn và những nhiệm vụ cần tập trung chuẩn bị cho lễ đón nhận Bằng công nhận thành phố Bắc Kạn hoàn thành nông thôn mới,…

Phát biểu kết luận, Đồng chí Dương Hữu Bường – Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố nhấn mạnh: Cấp ủy Đảng, chính quyền 02 xã Nông Thượng, Dương Quang và các phòng, ban, ngành liên quan cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về yêu cầu, mục tiêu của chương trình; phát động toàn thể nhân dân về công tác tổng vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, phát quang đường làng, ngõ xóm. Rà soát quy hoạch lại nông thôn mới tại 02 xã, xử lý kịp thời những điểm sạt lở do thiên tai, sớm tham mưu cho UBND thành phố về các gian hàng OCOP tham gia trưng bày tại lễ đón nhận Bằng công nhận thành phố Bắc Kạn hoàn thành nông thôn mới.

Để đạt được mục tiêu đó, Ban xây dựng nông thôn mới, bộ phận giúp việc chuyên trách của Ban Chỉ đạo cần phát huy vai trò, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục hoàn thiện, giữ vững các tiêu chí môi trường, trường học, thu nhập, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh -sạch – đẹp; giao thông thông thoáng,…tạo ấn tượng cho các đại biểu đến tham quan./.

Minh Cường

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên