Thành phố Bắc Kạn huy động trên 500 tỷ đồng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

Thành phố Bắc Kạn đã huy động trên 500 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, phát triển thành phố Bắc Kạn cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại II vào năm 2025.

Công trình cầu Đội Kỳ hoàn thiện đưa vào sử dụng

Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình ứng phó biến đổi khí hậu, đến nay thành phố đã xây dựng hoàn thiện đưa vào sử dụng các công trình cầu Đội Kỳ; nâng cấp, cải tạo đường Đội Kỳ và đường Bàn Văn Hoan; cải tạo, sửa chữa và khắc phục tình trạng ngập lụt trường THCS Bắc Kạn. Các công trình ứng phó biến đổi khí hậu, gồm: kè kiên cố hai bờ Sông Cầu; nạo vét lòng Sông Cầu; kè bảo vệ và hệ thống thu gom nước thải suối Nông Thượng, suối Pá Danh; xây dựng 02 đập dâng trên sông tại vị trí hạ lưu cầu Dương Quang, cầu Huyền Tụng. Hiện các Dự án trên đã được Bộ Kế hoạch đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

UBND thành phố đã tham mưu văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tiếp thu, giải trình các nội dung kiến nghị để Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản đồng thuận việc bổ sung quy hoạch của 02 đập dâng, làm cơ sở đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện./.

Minh Cường